Saturday, April 25, 2009

ईतिहाँसको गलत शिक्षा पाठ्यपुस्तकमा

०५२-०५८ सम्म कक्षा ८ र ९ मा पाढ्नु पर्ने एउटा किताब “जनसङ्ख्या र बातावरण” मा चाङ्गुनारायणको बारेमा दिईएका विवरणहरु गलत छन् ।
• चाङ्गुनारायणमा जात्रा माघमा हुन्छ भन्छ त्यो किताबमा तर त्यो त बैशाखमा हुन्छ।
• चाङ्गुनारायणलाई “मदवनाहन” भनिन्छ भन्छ तर चाङ्गुनारायणलाई “मदवनाहन” भनिदैन। येसलाइ चम्पकनारायण, चाङ्गुनारायण अथवा गरुढनारायण भनिन्छ, अर्को नाम नै छैन।“मदवनाहन” भनेको माघ महिनको बिष्णुको एउटा नाम मात्र हो र येसको मन्दिर साँखुमा छ।
• अनी त्यो किताबमा चाङ्गुनारायणलाई साँखु लानुपर्छ भनिएको छ तर वास्तबमा चाङ्गुनारायणलाई हैन साँखुलाई चाहीँ चाङ्गुनारायण ल्याउनु पर्दछ।
यसरी हालसालको पाठ्यपुस्तकमा त झुठो कुर पढाईन्छ भने १५०० बर्ष अघाडीको समयमा के पाढियो र के बुझियो?

3 comments:

nirmala mani adhikary said...

I have read this one too.

gambhir said...

it seems that u did a lot of hard work for finding the fact about nepalese history.thanx for u that u bring the real history in front of us.

Amol said...

Thanx gambhir for going through my hard work. In fact, our project tour has helped me a lot to come out with such stuff.